Yhtiömuodon muutokset

Yhtiömuodon muutos voi olla tarpeen esimerkiksi yrityksen kasvun, verotuksellisten seikkojen tai liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi. Alkujaan hyväksi todettu malli ei välttämättä toimi ikuisesti. Me Serenumilla tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa ja tukea kaikissa yhtiömuodon muutoksiin liittyvissä oikeudellisissa ja verotuksellisissa asioissa.

  • Yhtiömuodon valinta ja muutosprosessi: Tarkastelemme yrityksesi tarpeita ja suosittelemme sopivinta yhtiömuotoa. Toiminimen, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi on yleinen esimerkki, joka voi olla yrityksen tuloksen kasvaessa verotuksellisesti järkevää​​.
  • Verotuksellinen neuvonta ja suunnittelu: Varmistamme edellytykset veroneutraalille muutokselle, jolloin varojen ja velkojen siirtyminen uuteen yhtiömuotoon ei aiheuta verotuksellisia seurauksia. Tarkastelemme myös, miten muutos vaikuttaa yrityksen verotukseen pitkällä tähtäimellä ja tarjoamme neuvontaa mahdollisista verohelpotuksista ja -vapauksista​​.
  • Laadimme myös kaikki tarvittavat asiakirjat yhtiömuodon muutoksen toteuttamiseksi.

Serenumin asiantuntijat tarjoavat yksilöllistä ja laaja-alaista tukea koko yhtiömuodon muutosprosessin ajan. Meille on tärkeää löytää ja rakentaa juuri teidän tilanteeseenne sopiva liiketoiminnan muoto, jotta voitte keskittyä yrityksenne ydinliiketoimintaan tietäen, että muutos tapahtuu sujuvasti ja lainmukaisesti.