Siirtohinnoittelu

Yritystoiminnan lakkauttaminen ja yrityksen purkaminen voi tulla eteen välttämättömänä askeleena, kun yritys ei enää täytä tarkoitustaan tai sen toiminta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Toiminnan alasajo ja yrityksen lakkauttaminen voi tulla kyseeseen luonnollisena vaihtoehtona myös yrittäjän muuttuneen elämäntilanteen taikka uusien mahdollisuuksien myötä. Lopettamiseen liittyy käytännössä useita juridisia, taloudellisia ja hallinnollisia näkökohtia. On tärkeää huomioida velvoitteet, mahdolliset veroseuraamukset ja irtisanoa voimassa olevat sopimukset. Yrityksen lopettamisen vaihtoehtoina kannattaa aina pitää mielessä myös yrityksen myynti tai sen siirtäminen ns. pöytälaatikkoon, jolloin toiminta keskeytyy, mutta yritys säilyy olemassa mahdollista tulevaa toimintaa varten.

Osakeyhtiön lopettaminen edellyttää useita vaiheita, jotka alkavat yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Selvitystilan aikana tehdään tarvittavat toimenpiteet, kuten varojen realisointi sekä velkojen maksu, ja lopuksi jaetaan mahdolliset ylijäämät osakkeenomistajille. Tämä prosessi on tarkasti säännelty. Erityistä huomiota kiinnitetään velkojainsuojaan liittyvään sääntelyyn. Yksinkertaistettuna prosessi alkaa yhtiökokouksen päätöksestä ja käsittää useita vaiheita, kuten julkisen haasteen velkojille sekä lopputilityksen. Käytännössä lopettaminen voi olla usein aikaa vievä ja kustannuksia aiheuttava kokonaisuus, joka vaatii huolellista sekä asiantuntevaa suunnittelua.

Toiminimiyrittäjän toiminnan lopettaminen on usein yksinkertaisempi prosessi. Yksityisen elinkeinoharjoittajan on luovuttava liiketoiminnan varallisuudesta myymällä tai siirtämällä omaisuus yksityisomaisuudeksi. Lopettamispäätöksen jälkeen on tässäkin tapauksessa tärkeää huolehtia kaikista taloudellisista velvoitteista, kuten velkojen maksamisesta ja veroilmoitusten tekemisestä. 

Kommandiittiyhtiöiden ja avoimien yhtiöiden lopettaminen edellyttää yksinkertaisimmillaan yhtiömiesten yksimielistä päätöstä. Aina sopimukseen ei tietenkään päästä, jolloin lopettaminen tulee tehdä selvitysmenettelyn kautta. Myös henkilöyhtiöiden toiminnan lopettamiseen liittyy tiettyjä ominaispiirteitä, joten asianmukainen suunnittelu on tällöinkin avainasemassa veroseuraamusten näkökulmasta.Yrityksen lopettamiseen liittyvissä kysymyksissä on suositeltavaa ottaa yhteyttä kokeneisiin asiantuntijoihin, jotka voivat tarjota tukea ja neuvontaa läpi koko prosessin. Asiantuntija-apua hyödyntäen voidaan varmistaa, että kaikki vaiheet toteutetaan oikein ja tehokkaasti, minimoiden mahdolliset taloudelliset sekä oikeudelliset riskit. On myös muistettava, että jokainen yritys ja lopettamishetken tilanne on ainutlaatuinen. Yksityiskohtainen suunnittelu on siis avainasemassa onnistuneen lopettamisprosessin toteuttamiseksi.