Yritysrakenteen muutokset – sulautuminen, jakautuminen, osakevaihto, liiketoimintasiirto

Yritystoiminnan dynaamisessa maailmassa yritysrakenteiden muutokset ovat avainasemassa, kun tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja riskienhallinta. Monimutkaiset yritysjärjestelyt, kuten sulautuminen, jakautuminen, osakevaihto ja liiketoimintasiirto, ovat usein hyödyllisiä toimenpiteitä yrityksen elinkaaren vaiheissa. 

Sulautuminen, jakautuminen ja liiketoimintasiirto ovat strategisia keinoja yrityksen rakenteen uudelleenjärjestämiseen. Sulautumisessa kaksi tai useampi yhtiö yhdistyvät uudeksi kokonaisuudeksi, kun taas jakautumisessa yhtiö jaetaan useammaksi erilliseksi yhtiöksi. Liiketoimintasiirrossa yhtiön liiketoiminnan osa siirtyy toiselle yhtiölle. Oikein toteutettuna näistä järjestelyistä ei koidu yhtiölle tai sen omistajille veroseuraamuksia. Järjestelyillä on mahdollista saada aikaan tarkoituksenmukainen yritysrakenne kulloiseenkin tilanteeseen, hallita riskejä, huomioida tulevia yrityskauppoja tai saavuttaa kustannussäästöjä.  

Osakevaihdolla voidaan rakentaa konserni perustamalla liiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle emoyhtiö. Järjestely on varainsiirtoveroa lukuun ottamatta veroneutraali ja sillä on mahdollista luoda parhaimmillaan huomattavia verohyötyjä osinkoverotuksessa, kun yhtiön nettovarallisuuden piiloarvot saadaan näkyviin. Lisäksi avainhenkilöiden sitouttaminen osakeomistuksella helpottuu. Tarjoamme asiantuntevaa tukea kaikissa yritysjärjestelyihin liittyvissä vaiheissa, auttaen saavuttamaan halutun lopputuloksen. Asiantuntijamme arvioivat vaihtoehtoja, vastaavat viranomaisten lisäkysymyksiin ja auttavat oikaisuvaatimusten käsittelyssä. Haemme tarvittaessa myös ennakkoratkaisuja, toimien yrittäjän tukena ja tulkkina monimutkaisissa verotukseen liittyvissä tilanteissa.