Varaudu laki- ja veroasiantuntijoiden avulla

Me Serenumilla uskomme, että etukäteen suunnittelu on vahvuutta. Suunnittelemalla, fiksuimman toimintatavan tietoisella valitsemisella ja tunnistamalla riskit voidaan ennaltaehkäistä ongelmia ja etenkin luoda uusia mahdollisuuksia.

Serenum (lat. = mielenrauhaa) perustettiin, jotta suunnittelemista ei tarvitse tehdä yksin. Jotta siihen löytyisi luotettavan asiantuntijakumppanin apua.

Olemme perehtyneet verotukseen ja lainsäädäntöön — asioihin, joiden mutkikkuus voi joskus olla hämmentävää ja jotka vaativat asiantuntemusta. Me autamme tutkimalla, analysoimalla ja huolellisella valmistelulla. Meidän tehtävämme on kääntää kivet, jotta asiakkaamme voivat nukkua yönsä hyvin.

Turku

Sarianne Mäkelä

Sarianne Mäkelä (juristi) on lain ja verotuksen huippuosaaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yritysverotuksesta, siirtohinnoittelusta, sukupolvenvaihdoksista, omistajayrittäjän verotuksesta ja yhtiöoikeudesta. Hänen puoleen voi kääntyä myös perhevarallisuussuunnittelun sekä perhe- ja perintöoikeusasioiden tiimoilta. Mäkelää kuvataan laki- ja veroasioiden tulkiksi, joka auttaa niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisiä asiakkaita erilaisten vero- ja lakiasioiden hoidossa ja ymmärtämisessä.

Vapaa-ajalla Mäkelä on intohimoinen puutarhaharrastaja, joka sietää myös kukkapenkkien rikkaruohot. Koirat ja perhe ovat hänelle lähellä sydäntä. Aktiivisena järjestöihmisenä Mäkelä on mukana mm. yrittäjäjärjestötoiminnassa.

Juho Vuorela

Juho Vuorela (oikeusnotaari) on keskittynyt opinnoissaan pitkälti verotukseen ja avustaa Serenumilla erinäisissä toimiston yleistehtävissä, joihin sisältyy muun muassa asiakirjojen valmistelua ja monipuolista selvitystyötä.

Vapaalla tähän entiseen yleisurheilijaan törmää nykyisin todennäköisimmin kuntosalilla tai snookerpöydän ääressä.

Noora Småträsk

Noora Småträsk (oikeustieteen ylioppilas, tradenomi) työnkuvaan kuuluvat avustaminen vaihtelevissa vero- ja lakiasioissa sekä toimiston erilaisissa juoksevissa tehtävissä. 

Vapaa-aikaansa Noora viettää mieluiten koiransa kanssa, mutta useimmiten hänet voi löytää erilaisten projektien parista, kuten remontoimasta tai rakentamasta. 

Juuso Seppänen

Juuso Seppänen (oikeustieteen ylioppilas) vastaa Serenumilla erilaisista toimiston juokseviin asioihin liittyvistä tehtävistä. Monipuoliseen työnkuvaan kuuluvat muun ohella esimerkiksi tiedonhakuun liittyvät työtehtävät sekä rahanpesulain mukaisten vaatimusten täyttäminen.

Vapaa-ajallaan Seppänen viihtyy liikunnan ja urheilun parissa, erityisesti jalkapalloviheriöillä sekä katsomoissa.

Helsinki

Henri Pelkonen

Henri Pelkonen

Henrin erityisosaamista ovat yritysverotukseen liittyvät kysymykset, yritysjärjestelyt, omistajanvaihdokset sekä muut yritysten ja yksityishenkilöiden verotukseen liittyvät kysymykset. Henrillä on paljon kokemusta pk-yritysten sekä niiden omistajien avustamisesta vero- ja lakiasioissa ja hän ollut mukana lukuisissa omistajanvaihdoksissa sekä yritysjärjestelyissä.

Henri on työskennellyt vero- ja yhtiöoikeuden parissa lähes 20-vuoden ajan. Työkokemusta on kertynyt verohallinnosta, tilintarkastusyhteisöstä sekä yritysten ja järjestöjen laki- ja johtotehtävistä. Hän on työskennellyt myös säätiö-konsernin johtajana, mistä johtuen hänellä on myös säätiö-kentästä paljon kokemusta.

Olen avustanut asiakkaitani erilaisissa verotukseen ja juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä, jotka vaihtelevat usein laidasta laitaan. Avustan asiakkaitani esimerkiksi varojenjaon verosuunnittelussa, vero- ja valitusprosesseissa ja verotarkastuksissa sekä erilaisissa yritystoiminnan muutostilanteissa ja verotehokkaiden toimintamallien suunnittelussa.

Pyrin aina etsimään yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilanteeseensa sopivat parhaat ratkaisut ja vien asiat luotettavasti loppuun asti. Uskon siihen, että hyvien neuvojen avulla asiakkaat voivat välttää pahimmat karikot ja löytää tien eteenpäin usein monimutkaisissa ja haasteellisissakin tilanteissa.

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Johanin erityisosaamista on sukupolvenvaihdokset, omistusrakennesuunnittelu, sijoitusyhtiöt, osakassopimukset, yksityishenkilön verotus ja perheoikeudelliset asiakirjat.

Johanilla on kohta kahdenkymmenen vuoden työura yksityishenkilöiden ja yrittäjien vero- ja lakiasioiden hoidosta. Työkokemusta löytyy verohallinnosta, tilintarkastusyhteisöstä, pankkimaailmasta sekä lakiasiain- ja tilitoimistosta.

Sukupolvenvaihdoksissa Johan on Suomen parhaimpia osaajia ja hän on vienyt lävitse parisen sataa sukupolvenvaihdosta yhden miehen yhtiöistä aina pörssiyhtiöiden sukupolvenvaihdoksiin.

Johan tuntee hyvin pankkien ja varainhoitajien sijoitustuotteet sekä vakuutusratkaisut. Sijoitusyhtiötä Johan perustaa vuosittain kymmeniä. Yleisin asiakaspalaute on, että Johanin antamat neuvot ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

”Kartoitettuani asiakkaan tahtotilan, pystyn antamaan ratkaisuvaihtoehdot, joissa yhdistyvät verosuunnittelu ja turvaava elementti”

Juuli Kavala

Juuli Kavala

Juuli on erikoistunut yhtiöoikeuteen ja verotukseen ja Juulia kiinnostavat erityisesti erilaiset omistus- ja yritysjärjestelyt. Juulille on kertynyt yhteensä noin viiden vuoden ajan työkokemusta verotuksen asiantuntijatehtävistä. Juuli on työskennellyt muun muassa kansainvälisen tilintarkastusyhteisön veropalveluissa, joissa hän on hoitanut monipuolisia verotukseen mutta myös yhtiöoikeuteen liittyviä tehtäviä. Veroilmoitukset ovat esimerkiksi tulleet Juulille erittäin tutuiksi. Lakimiestutkinnon lisäksi Juulilla on kauppatieteiden maisterin koulutus (KTM) pääaineenaan yritysoikeus.

Intohimoni on yritysjuridiikka ja erityisesti yhtiöoikeus. Tällä alalla vero-oikeuden tuntemuksesta on erittäin paljon hyötyä, sillä yhtiöoikeus ja verotus kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa. Verot voidaankin nähdä liiketaloudellisen päätöksenteon transaktiokustannuksina. Mielenkiintoista on nimenomaan kokonaisuuksien hallinta.

Tero Routamo

Tero Routamo

Tero toimii neuvonantajana erityisesti yritysten sopimusoikeudellisissa asioissa ja yritysjärjestelyissä sekä niihin liittyvissä kysymyksissä. Terolla on myös kokemusta vakuutus- ja osakeyhtiöoikeudellista asioista. Tero on edustanut asiakkaita myös osaamisalueisiinsa liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Tero on toiminut lakimiehenä ja asianajajana yli kolmenkymmenen vuoden ajan aluksi Asianajotoimisto Veikko Palotie Oy:n lakimiehenä ja sittemmin sen osakkaana 1987 alkaen ja vuodesta 2003 alkaen Eversheds Asianajotoimisto Oy:n (entinen Asianajotoimisto Juridia Oy) osakkaana vuoteen 2021 asti.

Tero toimii yhteistyökumppaninamme ja on Asianajotoimisto Tero Routamo Oy:n perustaja ja osakas.

Riku Teräväinen

Riku Teräväinen

Rikun erityisosaamisaluetta on ennen kaikkea perhevarallisuusoikeus, jonka parissa hän on työskennellyt lähes 10 vuotta erilaisissa rooleissa suuressa maalaispankissa, lakiasiaintoimistossa, Verohallinnossa ja maistraatissa. Työuransa varrella hän hoitanut lukuisia niin juridisesti kuin inhimillisesti arvioiden haastavia toimeksiantoja. Erityisen perusteellinen osaaminen Rikulla on kuolinpesien verosuunnittelusta. Edelleen hänellä on runsaasti kokemusta kiinteistötransaktioista ja niiden verokysymyksistä mukaan lukien sukupolvenvaihdosluovutukset. Lakimiestutkinnon lisäksi Rikulla on kaupallinen tutkinto (KTK) pääaineenaan laskentatoimi ja rahoitus.

Työni perhe- ja jäämistöoikeuden parissa on opettanut riittävän ennakoinnin merkitystä. Etenkin jäämistöoikeus pitää sisällään paljon epäloogisiakin detaljeja ja elementtejä, joilla voi olla aivan keskeinen vaikutus elämäntilanteiden ennakkosuunnittelussa ja niiden ratkaisuissa. Yhdessä asiakkaan kanssa haluan räätälöidä tarkoituksenmukaisimman ratkaisun tuomalla esiin työssäni oppimani yllättävätkin näkökulmat.

Jyrki Thauvon

Jyrki Thauvon

Jyrkillä on lähes 25 vuoden monipuolinen kokemus finanssitoimialalta. Hän on työskennellyt urallaan ison pankkiryhmän varainhoidon tuotekehityksessä, ulkomaisen henkivakuutusyhtiön Suomen sivuliikkeen laki- ja compliance asioista vastaavana johtajana sekä pääasiamiehenä. Hän on myöskin yksityispankkiirina tarjonnut laaja-alaisesti varallisuudenhoidon palveluita yksityishenkilö – ja pk-yritysasiakkaille. Ennen PreLexiä Jyrki toimi suomalaisen pörssilistatun sijoituspalveluyhtiön tytäryhtiön toimitusjohtajana.

”Mielestäni järkevästi toteutettuun, kokonaisvaltaiseen varallisuudenhallintaan kuuluu olennaisesti varallisuuden omistamiseen ja verotuksen optimointiin liittyvien kysymysten huomioiminen. Juridisella suunnittelulla ja oikein laadituilla asiakirjoilla voidaan saada aikaan huomattavia verosäästöjä ja suojautua erilaisilta riskeiltä omana elinaikana että kuoleman varalta. Keskeisintä onnistuneessa juridisessa suunnittelussa ja sen mahdollisuuksien hyödyntämisessä on aito asiakkaan kuuntelu ja hänen tilanteensa sekä tavoitteidensa perusteellinen ymmärtäminen.”

”Haluan, osana PreLexin kokenutta ja ammattitaitoista tiimiä, tarjota asiakkaille varallisuudenhallintaan liittyviä juridisia palveluita mutkattomasti, helposti ja ymmärrettävästi.”

Ville Laaksonen

Ville Laaksonen

Janika Keskitalo

Tony Heikkilä

Tony Heikkilä