Oikaisuvaatimukset ja verovalitukset

Yritykset kohtaavat usein arjessaan erimielisyyksiä tai epäselvyyksiä liittyen viranomaisten, kuten verohallinnon antamiin päätöksiin. Tällöin on oikeudenmukaisen lopputuloksen varmistamiseksi merkitystä sillä, että muutoksenhaku aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Mikäli verohallinnon tekemä päätös ei ole tyydyttävä, autamme verovelvollisia tehokkaan oikaisuvaatimuksen laatimisessa. Oikaisuvaatimuksella haetaan ensivaiheen muutosta päätökseen verotuksen oikaisulautakunnan kautta. Kolmiportaisen muutoksenhakuprosessin seuraava vaihe on verovalitus hallinto-oikeuteen. Tarvittaessa valituslupaa voidaan hakea aina korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Poikkeuksen sääntöön tekee muutoksenhaku ennakkoratkaisuasioissa, sillä verohallinnon antamista ennakkoratkaisupäätöksistä valitetaan suoraan hallinto-oikeuteen. Tutkimme tarvittaessa verotuspäätökset huolellisesti ja tunnistamme mahdolliset virheet tai epäkohdat puolestanne. Avustamme oikaisuvaatimusten ja verovalitusten laatimisessa kaikenlaisissa verotuksellisissa kysymyksissä, auttaen sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen sekä oikeudenmukaisen verotuksen. Autamme ymmärtämään muutoksenhakijan oikeudet sekä velvollisuudet ja olemme tukenanne aktiivisesti koko muutoksenhakuprosessin ajan. Lisäksi edustamme asiakkaitamme viranomaiskontakteissa varmistaen, että heidän etunsa otetaan huomioon. Tarjoamme myös jälkikäteistä neuvontaa ja autamme ymmärtämään päätöksen vaikutukset ja suunnittelemaan tulevia toimenpiteitä.