Yhtiöjärjestykset

Yhtiöjärjestys määrittelee yrityksen keskeisimmät toimintatavat sekä päätöksentekomenettelyt ja on siten yrityksen toiminnan perusta. Sen laatimiseen kannattaa näin ollen suhtautua huolella. Väärin laadittu tai vanhentunut yhtiöjärjestys voi johtaa epäedullisiin tilanteisiin tai rajoittaa yrityksen toimintamahdollisuuksia. Siksi on tärkeää, että yhtiöjärjestyksen ajantasaisuus varmistetaan säännöllisesti siten, että se vastaa nykyisiä liiketoiminnan sekä lainsäädännön vaatimuksia. Yhtiöjärjestyksen merkitys voi korostua myös erilaisissa muutostilanteissa. 

Yhtiöjärjestys rekisteröidään kaupparekisteriin ja se on julkinen asiakirja​​. Erillisen osakassopimuksen laatiminen voi olla suositeltavaa, jos kaikkia yhtiön toimintaa määrittäviä määräyksiä ei haluta julkisiksi. Pakollisia yhtiöjärjestyksen määräyksiä ovat yhtiön toiminimi, kotipaikka sekä toimiala. Muilla säännöillä voidaan poiketa osakeyhtiölain sännöksistä tai täydentää niitä. Tällaiset määräykset voivat muistuttaa osakassopimuksessa sovittavia ehtoja, mutta eivät silti korvaa osakassopimuksen tarvetta. Me autamme laatimalla ja tarkastamalla yhtiöjärjestyksiä kaikissa tilanteissa. Varmistamme ajantasaisuuden sen, että yhtiöjärjestyksen sisällössä on otettu huomioon niin yrityksen kuin omistajienkin edut ja velvollisuudet.