Osakassopimukset, kauppakirjat, vuokrasopimukset jne.

Kun liiketoiminnassa on kyse sopimuksista, niiden laadulla ja yksityiskohdilla on merkittävä vaikutus yrityksen tulevaisuuteen ja turvallisuuteen. Me Serenumilla autamme osakassopimusten, kauppakirjojen, vuokrasopimusten ja muiden liiketoimintasopimusten laatimisessa, varmistaen, että jokainen sopimus on yksilöllisesti räätälöity ja vastaa liiketoiminnan tarpeita​​.

Osakassopimukset

Osakassopimus voi osoittautua käytännössä erittäin tärkeäksi asiakirjaksi. Sillä voidaan nimittäin asettaa pelisäännöt muun muassa yhtiön omistamiseen, johtamiseen ja osakkeiden myyntiin liittyen. Osakassopimuksella voidaan jo ennakollisesti sopia osakkaiden kesken siitä miten erilaisissa, usein erimielisyyksiä herättävissä tilanteissa toimitaan. Sopimus antaa toimintaohjeet esimerkiksi tilanteissa, joissa joku osakkaista haluaa lähteä yhtiöstä, on toimintakyvytön tai menehtyy. Sopimalla etukäteen erilaisista etuosto-oikeuksista ja lunastusehdoista voidaan välttää pahimmassa tapauksessa kalliitkin riidanratkaisukustannukset ja samalla varmistaa mutkaton toiminnan jatkuvuus. Hyvin laadittu osakassopimus varmistaa, että kaikkien osakkeenomistajien edut ja vaikutusmahdollisuudet on asianmukaisesti turvattu​​.

Kauppakirjat

Yritystoimintaan liittyvien kauppakirjojen kohdalla on tärkeä varmistua siitä, että asiakirja sisältää kaiken tarvittavan ja täyttää asiakirjalle säädetyt muotovaatimukset. Se toimii ensisijaisena dokumenttina mahdollisissa riitatilanteissa, ja sen avulla voidaan välttää epäselvyyksiä ja riitoja kaupan jälkeen. Tarjoamme asiantuntevaa apua kauppakirjojen laatimisessa sekä tarkastamisessa, varmistaen, että kaikki keskeiset ehdot on huomioitu ja sopimus on kaikkien osapuolten edun mukainen​​. Lisäksi voimme hoitaa kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan kaupanvahvistuksen.

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset ovat olennainen osa monien yritysten toimintaa. Asiantuntijakumppanin avustuksella varmistatte myös vuokrasopimusten juridisen pätevyyden sekä liiketoiminnallisen tehokkuuden. Tarjoamme kattavaa tukea kaikenlaisiin sopimuksiin liittyen ja autamme teitä varmistamaan yritystoimintanne turvallisuuden.