Ennakkoratkaisuhakemukset

Ennakkoratkaisuhakemuksella on mahdollista hakea tietystä verokysymyksestä verottajaa sitova kannanotto etukäteen. Näin saadaan varmuus tulevaan verokohteluun sekä vastaus varmuudella oikeaan kysymykseen. Hakemus on riskienhallinnan työkalu, joka auttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä saamaan selkeän käsityksen verotuksen vaikutuksista suunniteltuihin toimenpiteisiin. 

Miksi ennakkoratkaisua kannattaa hakea?

  1. Selkeys ja varmuus: Ennakkoratkaisu antaa yritykselle selkeän linjauksen verohallinnon näkemyksestä tiettyyn verokysymykseen. Tämä auttaa välttämään tulkinnanvaraisuuksia ja epäedullisia veroseuraamuksia. 
  2. Riskienhallinta: Ennakkoratkaisu auttaa hallitsemaan riskejä erityisesti monimutkaisten järjestelyiden yhteydessä​​.
  3. Taloudellinen suunnittelu: Ennakkoratkaisu mahdollistaa tarkemman suunnittelun, kun veroseuraamukset ovat tiedossa etukäteen.

Me Serenumilla tarjoamme kattavaa tukea ja asiantuntemusta ennakkoratkaisuhakemusten laatimiseen tilanteessa kuin tilanteessa. Kartoitamme juuri teidän tarpeenne, annamme näkemyksemme ennakkoratkaisun tarpeellisuudesta ja laadimme ennakkoratkaisuhakemuksen. Varmistamme, että kaikki oleelliset tiedot ja perustelut on sisällytetty hakemukseen. Toimimme tarvittaessa viranomaisten yhteyshenkilönä koko prosessin ajan ja autamme vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiin. Ennakkoratkaisun saamisen jälkeen autamme ymmärtämään ratkaisun vaikutukset ja suunnittelemaan tulevia toimenpiteitä sen pohjalta.