Verohyödyt irti maatilan yhtiöittämisestä

Onko verotuksesi kiristynyt tai maatilasi taloudelliset riskit kasvaneet? Onko omistajanvaihdos näköpiirissä? Mahdolliset verohyödyt kannustavat usein harkitsemaan maatilan yhtiöittämistä. Yhtiöittämisellä yrittäjä voikin säästää mukavan summan rahaa. Ennen ratkaisujen tekemistä yhtiöittämisen järkevyys juuri omassa tilanteessa on syytä selvittää asiantuntijan avulla.

Kuinka paljon maatilan yhtiöittäminen sitten voi tuoda verosäästöä? Seuraavassa tähän haetaan vastausta esimerkkien avulla.

Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan veroa 20 prosenttia. Osakkaan nostaessa yhtiöstä palkkaa tai osinkoa maksaa hän näistä veron oman veroprosenttinsa ja tulon tulolajin mukaan.

Yhtiöittämisen verohyödyt ovat ilmeisimpiä tiloilla, jotka tekevät hyvää tulosta ja joiden nettovarallisuuden määrä mahdollistaa veroedullisen osingonmaksun.  Seuraavassa on yksi esimerkki tällaisesta tilanteesta:

Esimerkin vertailussa toiminimiyrittäjä maksaa pääomatuloistaan 32 800 euroa veroa sekä veron 90 000 euron ansiotuloista. 

Osakeyhtiötilanteessa yhteisöveroa ja osakkaan pääomatulon veroa tulee maksettavaksi yhteensä 38 000 euroa sekä osakkaalle vero 25 000 euron ansiotuloista. Koska osakeyhtiöön voidaan jättää tulosta eikä kaikkea veroteta suoraan osakkaalla, verosäästö on tällaisessa tilanteessa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. 

Myös sivutoimisten tilojen kannattaa harkita tilan yhtiöittämistä. Mikäli edellisen esimerkin tilan omistaja saisi samana vuonna vielä vaikkapa 25 000 euroa palkkaa tilan ulkopuolelta, tulisi hänen edellisessä esimerkissä maksaa veroa jo reippaasti yli 100 000 euron ansiotuloista. Progressiivisen verotuksen ansiosta palkasta ei kovin suuri osa jäisikään enää tilan omistajan käteen. 

Osakeyhtiömuodossa on sen sijaan mahdollista ohjata tulosta ja siten keventää verotusta. Jos osakkaalla ei ole muita palkkatuloja, verohyötyjen maksimoimiseksi hänen kannattaa nostaa yhtiöstä palkkaa. Palkan ollessa kohtuullinen ansiotuloverotuksen progressiivisuus ei vielä haukkaa siitä huomattavaa osuutta. Palkka on osakeyhtiölle myös vähennyskelpoinen. Toiminimimaailmassa kyse olisi sen sijaan yksityisotosta, jota ei voida vähentää tilan tuloksesta.

Seuraava esimerkki tuo vielä ilmi tulosuunnittelun haasteita toiminimimuotoisessa tilassa verrattuna osakeyhtiöön. Esimerkissä sekä maatilan että osakeyhtiön nettovarallisuus on negatiivinen, toisin sanoen velkoja on enemmän kuin varoja.

Esimerkeistä on toki huomioitava, että osakeyhtiössä osa rahoista jää näillä veroilla vasta yhtiöön, josta sitä voidaan vähitellen jakaa ulos omistajalle. Osakeyhtiössä etuna kuitenkin on juuri tulojen jaon joustavuus ja mahdollisuus jaon suunnitteluun. Maatilaverotuksessa verotettavaan tuloon tai tulo-osuuksiin ei pysty paljonkaan vaikuttamaan, kun tulos verotetaan syntyvuonnaan suoraan tilallisen verotuksessa. Vaikka osa rahoista jääkin osakeyhtiöön, niitä voidaan sieltä käyttää muun muassa yhtiön lainojen lyhentämiseen. Osakeyhtiönä maatila pystyykin lyhentämään lainojaan verosäästön verran enemmän.

Joskus voitto voidaan siirtää myös suoraan syntyvuonnaan yhtiön kautta omistajalle säästäen samalla tuhansia euroja verrattuna yksityiseen elinkeinonharjoittajaan, kuten seuraavassa tilanteessa:

Mahdollisilla verohyödyillä on usein suurin painoarvo yhtiöittämisratkaisussa. Yhtiöittämisellä voi kuitenkin saavuttaa myös muita etuja, joiden tulisi vaikuttaa päätökseen silloinkin, kun verohyödyissä ei välttämättä päästä maksimaaliselle tasolle. Osakeyhtiön perustamisen taustalla voi myös vaikuttaa valmistautuminen tilan omistajanvaihdokseen, sillä jatkajien on usein helpompi tulla mukaan osakeyhtiöön, esimerkiksi vaiheittain. 

Ennen yhtiöittämiseen ryhtymistä on syytä tehdä perusteellinen kokonaisselvitys sen kannattavuudesta.  Yhtiöittäminen on aina maatilakohtainen ratkaisu, jossa on otettava huomioon eri tekijöiden vaikutukset yrittäjään, yritykseen sekä niiden tulevaisuuteen. Asiantuntijan avulla jokainen yhtiöittämispäätökseen vaikuttava seikka otetaan huomioon ja vältetään yhtiöittämisen sudenkuopat.