Kategoria: Uncategorized

 • Sukupolvenvaihdos kiikarissa? Säästä rahaa verohuojennuksella

  Sukupolvenvaihdoksessa yhtiö siirretään toimintaa jatkavalle lapselle tai esimerkiksi yhtiön avainhenkilölle. Osakkeiden luovutus jatkajalle on mahdollista toteuttaa monin tavoin, ja valittu tapa vaikuttaa isosti järjestelyn verotukseen. Yrityskauppa on yksi tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos. Perhepiirissä osakkeiden luovutus halutaan kuitenkin usein tehdä joko alihintaisella kaupalla tai kokonaan lahjana. Näissä tilanteissa yrityksen jatkajalla saattaa olla mahdollisuus hyödyntää perintö- tai lahjaverotuksessaan…

 • Veronkiertoa ei ole edullisimman vaihtoehdon valitseminen

  Verovelvollinen saa valita kahdesta toimintavasta sen, josta tulee maksettavaksi vähemmän veroja. Näin tulee voida toimia ilman pelkoa veronkiertosyytöksistä. Tämä fakta on aikanaan vahvistettu myös korkeimmassa oikeusasteessa.  Yhtiöiden on usein tarkoituksenmukaista järjestää toimintaansa uudelleen erinäisin keinoin. Tällöin pöydällä olevista vaihtoehdoista houkuttelevin on luonnollisesti yhtiön ja sen omistajien kannalta edullisin vaihtoehto. Käytännössä tämä tarkoittaa usein, että veroseuraamukset…

 • Missä hallitus, siellä yleinen verovelvollisuus?

  Suomi voi mahdollisesti tulevaisuudessa verottaa ulkomaisia yhteisöjä yleisesti verovelvollisina, mikäli niiden tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Hallituksen esitysluonnoksen tavoitteena on aggressiivisen verosuunnittelun kitkeminen ja Suomen verotulojen lisääminen, mutta voiko uudistus samalla myös monimutkaistaa verotusta ja lisätä tulkinnanvaraisia tilanteita? Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessaan, että vuoden 2021 alusta alkaen yhteisön verotuksellisen asuinvaltion perusteeksi lisättäisiin tosiasiallisen johtopaikan sijainti Suomessa. Suomen…

 • Peitelty osinko heräämässä horroksesta?

  Peitelty osinko ei ole pitkään aikaan ollut juurikaan esillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai ruohonjuuritason verotuksessa. Sitä koskeva oikeuskäytäntö on jokseenkin vanhaa. Lähiaikoina KHO on kuitenkin antanut useampia peiteltyä osinkoa koskeneita ratkaisuja. Tämä kertoo siitä, että peitelty osinko saattaa tulla vastaan aiempaa useammin yritysten ja yrittäjien verotuksessa. Peitellyn osingon riskille on siten annettava aiempaa suuri painoarvo yhtiön…

 • Muutoksia osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotuksessa

  Korkein hallinto-oikeus on parina viime vuotena antanut useita sukupolvenvaihdoksia koskevia ratkaisuja. Lisäksi myös osakeyhtiön tulolähdejaon poistaminen on tuonut joitain näkökulmamuutoksia sukupolvenvaihdosten verotukseen. Seuraavassa on nostettu esiin muutamia Verohallinnon linjauksissa vastikään tapahtuneita muutoksia koskien sukupolvenvaihdoksia osakeyhtiöissä.

 • Henkilöstön saamien osakkeiden verotus kevenee

  Henkilöstöantien verotuksen muutosluonnos on lausuntokierroksella. Muutokset ovat tulossa voimaan jo kesällä. Mikäli luonnos menisi sellaisenaan läpi, näyttäisi se pähkinänkuoressa tältä: Hallitus on muuttamassa henkilöstöantien verotusta alempaan suuntaan. Esityksen luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2020. Esityksellä muutettaisiin tuloverolain henkilöstöantia koskevia säännöksiä. Uudistuksen myötä yhtiö voi tarjota osakkeitaan henkilöstönsä merkittäväksi…

 • Yhtiöittääkö vai eikö yhtiöittää?

  Maatalouden yhtiöittämisestä on ja voi olla tiettyjä hyötyjä. Toiminimimaatilaan verrattuna osakeyhtiö on aina parempi (1.) riskienhallinnan ja (2.) kontrollointimahdollisuuksien kannalta. Lisäksi yhtiöittämisestä voi olla hyötyä (3.) verotuksessa. Hyöty 1 Riskienhallinnan hyöty johtuu osakeyhtiön rajatusta vastuusta. Osakeyhtiö on vastuussa velvoitteistaan sillä varallisuudella, joka yhtiöllä on. Jos pahin tapahtuu ja osakeyhtiö menee nurin, maksuihin käytetään yhtiön varat.…

 • Verohyödyt irti maatilan yhtiöittämisestä

  Onko verotuksesi kiristynyt tai maatilasi taloudelliset riskit kasvaneet? Onko omistajanvaihdos näköpiirissä? Mahdolliset verohyödyt kannustavat usein harkitsemaan maatilan yhtiöittämistä.

 • Hyvästit tulolähdejaolle

  Eduskunta on hyväksynyt 30.1.2019 elinkeinoverolain muutoksen tulolähdejaon poistamiseksi mm. osakeyhtiöiltä. Enää ei käy niin, että yhtiön jonkun tulolähteen tuloksesta maksetaan verot vaikka yhtiön kaikkien tulolähteiden yhteenlaskettu kokonaistulos olisi miinuksella.