Jotta nukkuisit yösi hyvin.

Business

Yrityksille

 • • Verosuunnittelu
 • • Yritysverotuksen neuvonta
 • • Yrittäjän vero- ja lakineuvonta
 • • Veroviranomaisten kanssa käytävä yhteydenpito ja prosessit
  • Selvityspyyntöihin vastaaminen • Muutoksenhaku • Muut vastineet
 • • Ennakkoratkaisujen hakeminen verotuksesta
 • • Sukupolvenvaihdokset suunnittelusta toteutukseen
 • • Yrityskauppojen verokysymykset ja optimointi
 • • Sopimukset, esim.
  • Vuokrasopimukset • Sopimukset konserniyhtiöiden välillä • Osakassopimukset
 • • Siirtohinnoittelu
  • Siirtohinnoitteluneuvonta • Markkinaehtoisuuden varmistaminen lähipiiriyhtiöiden liiketoimissa • Hinnoittelupolitiikat • Markkinaehtoisuuden varmistavien sopimusten laatiminen • Arvoketjujen määrittely ja suunnittelu • Markkinaehtoisuuden jälkikäteinen todentaminen l. siirtohinnoittelun dokumentointi
 • • Rakennejärjestelyt
  • Rakennejärjestelyjä koskeva neuvonta ja suunnittelu • Järjestelyn kokonaisjärkevyyden varmistaminen ennen kuin aloitetaan yhtään mitään • Prosessien toteuttaminen avaimet käteen • Neuvonta prosessin valmistuttua, jotta uuteen muotoon päästään sisään • Sulautumiset, jakautumiset, purkamiset, osakevaihdot, liiketoimintasiirrot
 • • Yhtiöoikeudellinen neuvonta
  • Mm. yhtiöjärjestysten muokkaaminen turvaamaan sekä yritystä että yrittäjää
 • • Tilintarkastuspalvelut
 • • Kaikenlaisten verotusta tai lakiasioita koskevien soppien selvittely
 • Private

  Ihmisille

 • • Yksityishenkilöiden veroneuvonta (tuloverotus ym)
 • • Perintö- ja lahjaveroneuvonta
 • • Yrittäjän vero- ja lakineuvonta
 • • Ennakkoratkaisujen hakeminen verotuksesta
 • • Veroprosessit ja muutoksenhaku
 • • Sukupolvenvaihdokset suunnittelusta toteutukseen
 • • Yrityskauppojen verokysymykset ja optimointi
 • • Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta ja asiakirjat
  • Testamentit • Avioehdot • Perukirjat • Ositukset • Edunvalvontavaltuutukset
 • • Lahja- ja kauppakirjat
 • • Sopimukset, esim.
  • Vuokrasopimukset • Osakassopimukset
 • Public

  Julkisyhteisöille

 • • Julkisyhteisöjen ja julkisomisteisten yhtiöiden lähipiiritoimien markkinaehtoisuuden varmistaminen ja siihen liittyvä neuvonta
 • • Neuvonta valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettiasioissa sekä hankinta-asioissa
 • • Kuntien ja kaupunkien oikeudellinen neuvonta, laki- ja veroasiat
 • • Julkisomisteisten yhtiöiden yhtiö- ja muu oikeudellinen neuvonta, laki- ja veroasiat
 • • Yhtiöjärjestysten laatiminen ja päivittäminen
 • • Sopimusten laatiminen ja päivittäminen
 • • Päätöksentekoprosessia avustavien materiaalien laatiminen itse päätösasian aseman korostamiseksi ja osapuolten teknisen työn vähentämiseksi. Tavoitteena on, että kaikki prosessissa mukana olevat, myös luottamushenkilöt, voivat helposti saada riittävän tiedon ymmärtääkseen mistä on kysymys – toisin sanoen teknisesti helpon ja mahdollisimman nopean ja sujuvan päätösprosessin aikaansaaminen lautakunnissa, hallituksissa ja valtuustoissa.
  • Taustojen kirjoittaminen • Päätöspohjien laatiminen • Asioiden esittely eri instansseissa